Ürün Kategorileri

DSİ ARAMA VE KULLANMA BELGELERİ

                                                       ARAMA BELGESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
  • TAŞINMAZA AİT TAPU KAYDI (Arazinin bağlı olduğu Tapu Müdürlüğü'nden tapu sahibi tarıfından alınması gerekmektedir.)
  • NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ   
 
Eğer tapu hisseli ise tercihen müşterek (bütün hissedarların adına) belge alınabilir yada tek hissedarın adına belge alınabilir.
         Müşterek Belge;
  • Taşınmaza ait tapu kaydı(hissedarların paylarının göründüğü)
  • Nüfus cüzdanı fotokopileri
          Müşterek Belge İstenmiyor ise ;
  • Taşınmaza ait tapu kaydı(hissedarların paylarının göründüğü)
  • Hissedarlardan noter onaylı muvafakatname 
  • Hissedarların nufüs cüzdanı fotokopisi