45 Yıl

Yıl

45 yılı aşkın çalışma hayatımızla sondaj & mühendislik sektöründe hizmet vermeye devam ediyoruz...

12İl

İl

2005'ten beni 15 yılda 12 ilin çeşitli bölgelerinde sondaj & mühendislik sektöründe hizmet verdik...

1001+ Kuyu

+ Kuyu

2005'ten beri 1000'i aşkın açtığımız kuyuyla işimizi ne kadar özveri ile yaptığımızı gösteriyoruz...

100 % Mutlu Müşteri

Mutlu Müşteri

100% müşteri memnuniyetimizle 2005'ten beni işimizi severek yapıyoruz...

Jeoloji Mühendisliği

Jeotermal (sıcak su) enerji kaynaklarını araştırıp, potansiyelini belirleyerek ve kullanıma hazır hale gelmesini sağlarız. Yerkürenin yüzeyini ve yeraltındaki doğal zenginliklerin (maden, petrol, doğal gaz, yeraltı suları gibi) birikimine ve dağılımına neden olan faktörleri inceler, yerkürede meydana gelen fırtına, kuraklık, kar, yağmur, sel gibi olayların yerküre üzerindeki etkilerini inceler, bunlardan doğabilecek olumsuzlukların giderilmesi için çözümler üretiriz. 

Yeryüzünün jeolojik haritalarını çizer ve çizilmiş haritaları okuyarak yorumlayabilmekteyiz. Yerüstünden ve yeraltından elde edilen fosillerin kimyasal analizlerini yapar, baraj, liman, havaalanı, karayolu ve demiryollarının yapılacağı yerlerin en uygun jeolojik özelliklere göre seçilmesine çalışır, bu alanda araştırmalar ve incelemeler yaparız. Çalışma konularımızla ilgili olarak planlama, projelendirme, uygulama, denetleme ve değerlendirme görevlerini yürütürüz.

Detaylı Oku

Galeri

Haşem Web Tasarım
Haşem Web Tasarım
Haşem Web Tasarım
Haşem Web Tasarım
Haşem Web Tasarım
Haşem Web Tasarım
Haşem Web Tasarım
Haşem Web Tasarım
Haşem Web Tasarım
Haşem Web Tasarım
Haşem Web Tasarım
Haşem Web Tasarım
Haşem Web Tasarım
Haşem Web Tasarım