Jeoloji Mühendisliği

Jeotermal (sıcak su) enerji kaynaklarını araştırıp, potansiyelini belirleyerek ve kullanıma hazır hale gelmesini sağlarız. Yerkürenin yüzeyini ve yeraltındaki doğal zenginliklerin (maden, petrol, doğal gaz, yeraltı suları gibi) birikimine ve dağılımına neden olan faktörleri inceler, yerkürede meydana gelen fırtına, kuraklık, kar, yağmur, sel gibi olayların yerküre üzerindeki etkilerini inceler, bunlardan doğabilecek olumsuzlukların giderilmesi için çözümler üretiriz. 

Yeryüzünün jeolojik haritalarını çizer ve çizilmiş haritaları okuyarak yorumlayabilmekteyiz. Yerüstünden ve yeraltından elde edilen fosillerin kimyasal analizlerini yapar, baraj, liman, havaalanı, karayolu ve demiryollarının yapılacağı yerlerin en uygun jeolojik özelliklere göre seçilmesine çalışır, bu alanda araştırmalar ve incelemeler yaparız. Çalışma konularımızla ilgili olarak planlama, projelendirme, uygulama, denetleme ve değerlendirme görevlerini yürütürüz.