Ürün Kategorileri

BANKA KREDİLİ SONDAJ İŞLEMLERİ

SONDAJ KREDİSİ İÇİN GEREKLİ OLAN EVRAKLAR

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  • Ziraat Bankası ya da Tarım Kredi Kooperatifi iştiraki olmamak
  • Herhangi bir sosyal güvencesi olmamak
  • 3 yıldır tarımsal faaliyetlerle uğraşıyor olmak
  • Çiftçi Kayıt Sistemi’ ne kayıtlı olmak
  • Daha önce aynı konuda herhangi bir kurumdan destek almamış olmak
  • Tarım sigortası yaptırmak
  • Okur yazar olmak
  • Esnaf olmamak gerekmektedir.